Eesti pulmaturu tegijate kutse-eetika

Peasakid

Body: 

Eesti pulmaturu aktiivse liikmena olen selle eetikakoodeksiga nõus:

1. Hinnad

 • Küsin ausalt seda honorari/hinda, mida arvan ennast väärt olevat. Küsin seda ausalt, sest tean, et selle eest pakun parimat võimalikku teenust.
 • Mul on õigus teha kampaaniaid oma äritegevuse arendamiseks ja tuntuse tõstmiseks vastavalt kehtivale seadusele.
 • Minu hinnad võivad hooajati (kevad, suvi, sügis, talv) erineda.
 • Luban, et minu hinnapoliitika on läbipaistev. Täpne ülevaade sellest, mida ma antud hinna eest pakun, on noorpaarile aegsasti ja vabalt kättesaadav.
 • Kord juba kokkulepitud hinda ma enda kasuks ei muuda.
 • Minu pakkumises olevad hinnad püsivad muutumatuna nii, nagu ma olen oma pakkumises lubanud.
 • Tean, et igasugune kokkulepe (ka suuline) on lepingulise jõuga.

2. Riietus ja enda tegevuse presenteerimine

 • Olen pulmas vastavalt ilmale korrektselt riietatud vastavalt oma eriala eripärale.
 • Kui olen konkreetse muusikastiili viljeleja, siis olen selle stiili kõige parem musternäidis, kuid mitte kunagi lohakas ja räpane.
 • Kui noorpaar tahab teemapulma, siis olen võimaluse korral riides vastavalt noorpaari poolt valitud teemale.
 • Kõike, mida ma pulmas teen või pakun, presenteerin väärikalt nii, et noorpaarile jääb sellest hea mälestus. Ma ei kasuta oma tegevuste/asjade/toitude presenteerimisel ühekordseks kasutamiseks mõeldud anumaid.
 • Tean ja teadvustan olukorra tähtsust ja oma rolli: riietun, näen välja ja käitun pulmapäeval lugupidavalt.

3. Kellaajad 

 • Vastavalt oma tööspetsiifikale, olen kohal piisava ajavaruga.
 • Tean, et minu tööst sõltub ka teiste pulmategijate töö kvaliteet, nende tööaeg ning ma austan seda.
 • Luban, et noorpaar ei pea kunagi muretsema, kas ma jõuan kokkulepitud kohta õigeaegselt.
 • Kui olen pulmaisa/pulmakorraldaja, siis olen teadlik, et ka teistel pulmas olevatel tegijatel on kokkulepitud konkreetsed ajad, mida nad ootavad.
 • Arvestan, et ka teistele tegijatel on õigus puhkepausidele ning ei arva, et kõik tegijad on ainult selleks kohal, et mind aidata.
 • Saabun sündmuspaika sellise ajavaruga, et nii minu enda tegevuste kui ka minu tegevustest sõltuvate asjaosaliste tegevuste ettevalmistamiseks jääb piisavalt aega. Pean kinni kokkulepitud ja kõigi osapooltega kooskõlastatud ajakavast. Kõikidest võimalikest, nii ajalistest kui ka muudest tekkivatest probleemidest, teavitan koheselt tellijat.

4. Müügitöö ja suhtlemine

 • Vastan kõikidele e-kirjadele hiljemalt 3 päeva jooksul hooajavälisel ajal ning hiljemalt 5 päeva jooksul hooajasisesel ajal.
 • Klient on kuningas. Ma olen üle sellest, kui mõni klient ei käitu kuningana ning luban, et ei tee sellest numbrit.
 • Kõik vajalik, mis pulmas peab olema (tegevused, inventar, atribuutika jne) lepin noorpaariga kokku hiljemalt 7 päeva enne pulmapäeva, kui see pole noorpaariga teisiti kokkulepitud.

5. Konkurents

 • Kui esitlen ennast noorpaarile, siis ainult läbi enda tegevuse, mitte teiste tegevust laimates.
 • Ma ei räägi endast foorumites (Pulmad.ee, perefoorumid jm) kolmandas isikus ja ei tekita endale sellisel kujul referentse.
 • Austan õiglast konkurentsi ja käitun headele konkurentsitavadele vastavalt.
 • Ma ei kasuta seda ära, kas mõni konkurent või teine tegija on selle koodeksiga nõustunud või mitte, see ei ole minu müügiargument.

6. Pulmapäeval

 • Olen õigeaegselt kokkulepitud kohtades.
 • Pulmapäeval teen endast kõik sõltuva, et planeeritud tegevused toimuks kokkulepitud ajal, mahus ja kvaliteedis. Kõik kohapeal tekkida võivad muudatused lahendan heasoovlikkusest ja peoõhtu parimast kordaminekust lähtuvalt (vt ka järgmist punkti).
 • Arvestan pulmapäeval sellega, et noorpaari palved on ülimad, pulmaisa/pulmakorraldaja tahtmised täidetavad ning annan alati endast parima nende soovide täitmisel (selgitus: kui mõni korraldaja või pulmaisa arvab nüüd, et sellest punktist lähtuvalt on neil õigus keelata/käskida/puua/lasta, siis see pole nii mõeldud, aga kui pulmas on pulmaisa või korraldaja, siis ühel nendest lasub kohustus kogu pulmategevus ühiseks tervikuks kokku tõmmata ning nende tahtmised peavad olema täidetavad, kui need klapivad sellega, mis noorpaar on teiega kokku leppinud).
 • Alkoholi tarbimisse suhtun taktitundeliselt. Austan kliendi soovi olla tema peol ilma alkoholita.

7. Omand

 • Mul on alati minu töö jaoks vajalik tehnika endal kaasas (mikrofon, CD-mängijad, lauad, toolid jne). Kui neid pole, siis teised tegijad ei ole kohustatud neid mulle laenama.
 • Kui mul on soov ja vajadus pulmapäeval kasutada teiste osapoolte töövahendeid, siis lepin selles alati eelnevalt ja aegsasti teiste osapooltega kokku.
Kui oled nõus, siis kirjuta alla !